Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chấn Phong

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Tui lạy
  3 Tháng năm 2018
 2. Phù Dung
  Phù Dung
  Lạy đi...*liếc*
  3 Tháng năm 2018
 3. Chấn Phong
  4 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi and Phù Dung like this.
 4. Phù Dung
  Phù Dung
  Mệt quá đi
  10 Tháng năm 2018
 5. Chấn Phong
  Chấn Phong
  *nhéo má* sao mệt?
  10 Tháng năm 2018
 6. Phù Dung
  Phù Dung
  *ôm má* đau ca
  10 Tháng năm 2018
 7. Diva Điệp Tử
  11 Tháng năm 2018
 8. Chấn Phong
  18 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi and Phù Dung like this.
 9. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  ╮( ̄▽ ̄•)╭
  18 Tháng năm 2018
 10. Chấn Phong
  19 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi and Phù Dung like this.
 11. Phù Dung
  Phù Dung
  :-)
  19 Tháng năm 2018