Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhược Tâm

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Lu đã xuất hiện .-.
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Nhược Tâm like this.
 2. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Lu lu. =))
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Diva Điệp Tử like this.
 3. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Giờ mới thấy tên con ba Mèo giống...ghê. =))
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Diva Điệp Tử like this.
 4. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Hê hê ba mèo con là Lu ^.^
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Nhược Tâm like this.
 5. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Gud. =))
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Diva Điệp Tử like this.