Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diên Vĩ

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Nooo :<
  2 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Froissé like this.
 2. Huyết Dụ
  Huyết Dụ
  Bị thích câu này :33
  2 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Froissé like this.
 3. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  #Mều :) Ơ gia đâu có nói với em.
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 4. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Chứ gia nói với ai :>
  3 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ thích bài này.
 5. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Gia đọc truyện xong gia đăng tus thôi mà =)))
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 6. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Cứ tưởng gia thương em nào khác rồi chứ =)))
  3 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ thích bài này.
 7. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  @@ Nào có, thương 1 đứa đủ mệt nha.
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 8. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Gia hiểu chuyện như thế thật làm em vui mừng :>
  3 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ thích bài này.
 9. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  -_-
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 10. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Mà chiều nay em mới thi tạch lý :’> buồn quá gia.
  3 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa, Froissé and Diên Vĩ like this.
 11. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  =)))) mai gia thi gia cũng tạch lí, em có đề không gửi gia với.
  3 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 12. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Đề trường em có giống đề trường gia đâu :v
  3 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Froissé like this.