Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tầm Ngọc

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Vì nhiều người không thích cô sống bình yên chăng =))
  1 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ, Nhược Tâm and Froissé like this.
 2. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Tôi thấy họ không có gì làm nên đâm ra mắc chứng rối loạn war.-)))
  1 Tháng năm 2018
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Cây muốn yên nhưng gió chẳng chịu ngừng thổi đâu cô :))
  1 Tháng năm 2018
 4. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Đúng đấy cô, cho nên nếu bơ được thì cứ bơ đi mà sống =)))
  1 Tháng năm 2018