Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Halee

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ứ là ta chứ ai.
  30 Tháng tư 2018
  Halee thích bài này.
 2. Halee
  Halee
  Tự nhiên đổi giới tính chi k biết....lm ta sợ muốn chết
  30 Tháng tư 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nàng có facebook không?
  30 Tháng tư 2018
  Halee thích bài này.
 4. Halee
  Halee
  Có nha
  30 Tháng tư 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cho ta xin link đi.
  30 Tháng tư 2018
  Halee thích bài này.
 6. Halee
  30 Tháng tư 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đã kết bạn.
  30 Tháng tư 2018
  Halee thích bài này.
 8. Halee
  Halee
  Nick là Tóc Xanh luân ha
  30 Tháng tư 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ừa
  30 Tháng tư 2018
  Halee thích bài này.