Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Hi... ngày mới hảo nhá...
  26 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Ngày mới hảo.
  26 Tháng tư 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 3. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Hihi... bạn chuẩn bị thi chưa
  26 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Tuần sao a đang dán mắt vào cuốn tập
  26 Tháng tư 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 5. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Hihi vậy cố lên nhá, thi tốt há
  26 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Dạ
  26 Tháng tư 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 7. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Ngủ ngon...bye
  26 Tháng tư 2018