Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Muốn, sao ấy
  19 Tháng tư 2018
  Nhược Tâm and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Em đang vực lại team ạ.
  19 Tháng tư 2018
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  có gì thì gọi chị, mấy hôm nay bệnh lười lắm
  19 Tháng tư 2018
  Nhược Tâm and Tóc Xanh like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Thứ 6 sẽ hoạt động.
  19 Tháng tư 2018