Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Mông đâu đưa ra đây ta quánh. Dám phá nhà ca bằng boom à. =_=
  18 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Hứ, ai cho ca quánh? Quà của đệ đâu????
  18 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Quà? Quà gì ấy nhể? Ahihi
  18 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  =_= 15 cái ảnh của đệ!
  18 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Tui là ai, đây là đâu. @@
  18 Tháng tư 2018