Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Cái này lúc trước có rồi mà tại lúc đây ca lên mod cho nên phải để tilte mod box sáng tác một thời gian theo quy định, giờ thì trở lại như cũ ha ha.
  17 Tháng tư 2018
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ha ha vui nhỉ?
  17 Tháng tư 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Dĩ nhiên, có người từng đòi đánh Boss nhận vật phẩm nữa mà.
  17 Tháng tư 2018
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  17 Tháng tư 2018
  Dã Uyên and Genny like this.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ... Ta cũng không nhớ nữa. Hình như là @Chỉ là Tôi thì phải.
  21 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  21 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Săp tới rồi đó Gia ơi.
  21 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 8. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ý em là trò chơi?
  21 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 9. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  21 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 10. Chỉ là Tôi
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 11. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 12. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Người bị tag
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 13. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Anh là ai?Từ đâu bước đến nới đây như một con ma?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 14. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Anh là bất kì ai
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 15. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Tell me!Are you crazy?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 16. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  yes, i'm
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 17. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 18. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Nefinitely!!! ? Your mean Definitely ?
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 19. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 20. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  What do you mean ? Nefinitely true or Definitely true?
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 21. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Nói chung là tui dở anh nên đừng nói anh nữa.Okay?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 22. Chỉ là Tôi
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 23. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Muôn tui qua lầm quen hem?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 24. Chỉ là Tôi
  22 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 25. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vậy đợi xí.
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.