Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Cái này lúc trước có rồi mà tại lúc đây ca lên mod cho nên phải để tilte mod box sáng tác một thời gian theo quy định, giờ thì trở lại như cũ ha ha.
  17 Tháng tư 2018 lúc 19:25
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ha ha vui nhỉ?
  17 Tháng tư 2018 lúc 19:42
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Dĩ nhiên, có người từng đòi đánh Boss nhận vật phẩm nữa mà.
  17 Tháng tư 2018 lúc 19:43
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ai ai?
  17 Tháng tư 2018 lúc 19:43
  TranThienDanMacVu and Genny like this.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  ... Ta cũng không nhớ nữa. Hình như là @Chỉ là Tôi thì phải.
  21 Tháng tư 2018 lúc 15:36
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 6. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  ỒHhh
  21 Tháng tư 2018 lúc 17:12
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Săp tới rồi đó Gia ơi.
  21 Tháng tư 2018 lúc 18:48
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 8. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ý em là trò chơi?
  21 Tháng tư 2018 lúc 18:48
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 9. Vũ Nhạ Nhi
  21 Tháng tư 2018 lúc 18:49
  TranThienDanMacVu thích bài này.