Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Cái này lúc trước có rồi mà tại lúc đây ca lên mod cho nên phải để tilte mod box sáng tác một thời gian theo quy định, giờ thì trở lại như cũ ha ha.
  17 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ha ha vui nhỉ?
  17 Tháng tư 2018
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Dĩ nhiên, có người từng đòi đánh Boss nhận vật phẩm nữa mà.
  17 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ai ai?
  17 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu and Genny like this.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  ... Ta cũng không nhớ nữa. Hình như là @Chỉ là Tôi thì phải.
  21 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 6. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  ỒHhh
  21 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Săp tới rồi đó Gia ơi.
  21 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 8. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ý em là trò chơi?
  21 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 9. Vũ Nhạ Nhi
  21 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 10. Chỉ là Tôi
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 11. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ai đây?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 12. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Người bị tag
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 13. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Anh là ai?Từ đâu bước đến nới đây như một con ma?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 14. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Anh là bất kì ai
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 15. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Tell me!Are you crazy?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 16. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  yes, i'm
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 17. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Nefinitely!!!
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 18. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Nefinitely!!! ? Your mean Definitely ?
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 19. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  That's true.
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 20. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  What do you mean ? Nefinitely true or Definitely true?
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 21. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Nói chung là tui dở anh nên đừng nói anh nữa.Okay?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 22. Chỉ là Tôi
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 23. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Muôn tui qua lầm quen hem?
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 24. Chỉ là Tôi
  22 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 25. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Vậy đợi xí.
  22 Tháng tư 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.