Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. yenle99
  yenle99
  chào tỷ
  18 Tháng tư 2018
 2. Genny
  Genny
  Ôi thông báo bay đi xa qua rep trễ rồi.
  19 Tháng tư 2018
 3. yenle99
  yenle99
  dạ hổng sao
  20 Tháng tư 2018
 4. Genny
  Genny
  Ahihi muội tốt bụng quá.
  20 Tháng tư 2018
 5. yenle99
  yenle99
  camr onw tyr
  21 Tháng tư 2018
 6. yenle99
  yenle99
  cảm ơn tỷ
  21 Tháng tư 2018