Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Phản bội?
  17 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Không phải vậy a!
  17 Tháng tư 2018
 3. Genny
  Genny
  Nay xl mà
  17 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vậy thì tốt rồi.Đối với Nhi xin lỗi là tất cả
  17 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Hả dễ vậy.
  Mà Nhi ơi tha cho mk đi Nhi
  Thật sự thì đó giờ bạn là người mk xin lỗi đầu đấy, có gì bỏ qua đi mà huhu.
  17 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gen xem trạng thái phía trên đi.
  17 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừm tha Gen á.
  17 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.