Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Sắp thi bận quá ca ạ.
  16 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 2. Angla
  Angla
  Ca cũng phải thi nữa s?
  17 Tháng tư 2018
  YosenNari and TranThienDanMacVu like this.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Học sinh ai cũng phải thi cưng ạ.
  17 Tháng tư 2018
  YosenNari and Angla like this.
 4. Angla
  Angla
  Ca còn học...?
  17 Tháng tư 2018
  YosenNari and TranThienDanMacVu like this.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ta chỉ mới 16 tuổi thôi mà.
  17 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 6. YosenNari
  YosenNari
  Hắc có chuyện vui rồi
  17 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Có chuyện gì vui?
  17 Tháng tư 2018
  Bạch Kính thích bài này.
 8. YosenNari
  YosenNari
  Ta nhớ không nhầm thì muội ấy 17 tuổi.
  17 Tháng tư 2018
 9. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ai? Angla?
  17 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 10. Angla
  Angla
  đúng YosenNari ca !!!
  17 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 11. YosenNari
  YosenNari
  Vũ: Đúng đúng :D

  Angla: Ta đây, ta đây.
  21 Tháng tư 2018
  Angla and TranThienDanMacVu like this.
 12. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Thế đổi xưng hô à mọi người.
  21 Tháng tư 2018
  YosenNari and Angla like this.
 13. Angla
  Angla
  S cũng dc, k quan trong
  24 Tháng tư 2018
  YosenNari and TranThienDanMacVu like this.
 14. YosenNari
  YosenNari
  Chuyện này không đến lượt ta có thể chen vào a.
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 15. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ngoi lên rồi à ca.
  26 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 16. YosenNari
  YosenNari
  Thời gian rảnh mới ngoi lên được :(
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 17. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Cũng không thấy ca viết truyện tiếp, chúng ta so chiêu.
  26 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 18. YosenNari
  YosenNari
  Ta biết giới hạn của ta mà :(
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 19. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đệ biết giới hạn đệ mà.
  26 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 20. YosenNari
  YosenNari
  Oh... đệ tất nhiên là hơn ta rồi.
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 21. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Haiz! Ca chắc chứ, nói vậy không làm đệ vui đâu đồ ngốc này. (Tony Tony Chopper)
  26 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 22. YosenNari
  YosenNari
  Không có à nha... đây là nói thật lòng à...
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 23. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Sao đổi avatar u ám thế ca.
  26 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 24. YosenNari
  YosenNari
  Cảm xúc dâng trào.
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 25. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ca à, bình tĩnh, thế giới vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp a.
  26 Tháng tư 2018
  YosenNari thích bài này.
 26. YosenNari
  YosenNari
  Chắc những thứ đó không có trong thế giới của ta.
  26 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.