Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Sắp thi bận quá ca ạ.
  16 Tháng tư 2018 lúc 22:41
  YosenNari thích bài này.
 2. Angla
  Angla
  Ca cũng phải thi nữa s?
  17 Tháng tư 2018 lúc 15:01
  YosenNari and TranThienDanMacVu like this.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Học sinh ai cũng phải thi cưng ạ.
  17 Tháng tư 2018 lúc 15:02
  YosenNari and Angla like this.
 4. Angla
  Angla
  Ca còn học...?
  17 Tháng tư 2018 lúc 15:02
  YosenNari and TranThienDanMacVu like this.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ta chỉ mới 16 tuổi thôi mà.
  17 Tháng tư 2018 lúc 15:08
  YosenNari thích bài này.
 6. YosenNari
  YosenNari
  Hắc có chuyện vui rồi
  17 Tháng tư 2018 lúc 17:07
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Có chuyện gì vui?
  17 Tháng tư 2018 lúc 17:12
  Chính Cung thích bài này.
 8. YosenNari
  YosenNari
  Ta nhớ không nhầm thì muội ấy 17 tuổi.
  17 Tháng tư 2018 lúc 17:41
 9. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ai? Angla?
  17 Tháng tư 2018 lúc 17:55
  YosenNari thích bài này.
 10. Angla
  Angla
  đúng YosenNari ca !!!
  17 Tháng tư 2018 lúc 20:48
  YosenNari thích bài này.
 11. YosenNari
  YosenNari
  Vũ: Đúng đúng :D

  Angla: Ta đây, ta đây.
  21 Tháng tư 2018 lúc 17:10
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 12. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Thế đổi xưng hô à mọi người.
  21 Tháng tư 2018 lúc 18:48