Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nam Giang James Dylan

 1. Genny
  Genny
  Vào đây nt vui hơn vào face
  16 Tháng tư 2018
  Nam Giang James Dylan thích bài này.
 2. Nam Giang James Dylan
  16 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  Ơ mà ca bảo đi hát.
  Sao giờ này...
  16 Tháng tư 2018
  Nam Giang James Dylan thích bài này.
 4. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  Hoãn, bạn ca đà lạt xuống chơi
  16 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Trời tiếp xong chưa?
  16 Tháng tư 2018
  Nam Giang James Dylan thích bài này.
 6. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  Xong, giờ ca lột tỏi, không nói nữa nhé.
  16 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Bó tay thôi đi đi.
  16 Tháng tư 2018