Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Chào -)).
  16 Tháng tư 2018
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Bạn tên gì? Mấy tuổi?
  16 Tháng tư 2018
  Genny, Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 3. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Gọi mình là Thảo -))) giống tên nick í. Mình 2 tuổi :3.
  16 Tháng tư 2018
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mình tên Nhi,mình 1500 tuổi.
  16 Tháng tư 2018
  Genny, Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 5. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Tối vui vẻ :v.
  16 Tháng tư 2018
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừm,mà xưng hô sao đây?
  16 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mình 1500 tuổi,bạn 2 tuổi.Gọi chị,em nhá
  16 Tháng tư 2018
  Genny, Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Gọi bà, cháu cũng được :3.
  16 Tháng tư 2018
 9. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  vậY cháu có viết truyện hăm
  16 Tháng tư 2018
  Genny, Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 10. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nói chứ mình lên đại học rồi bạn -))).
  16 Tháng tư 2018
 11. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vậy gọi là anh á.
  16 Tháng tư 2018
  Genny, Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 12. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Gọi bạn, mình hay cậu tớ cũng được :3 vì Thảo và Nhi không thân lắm -))) gọi bạn được rồi.
  16 Tháng tư 2018
 13. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  16 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 14. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Bạn tối ấm -))).
  16 Tháng tư 2018
 15. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Bạn cũng vậy.
  16 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.