Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Lan Thảo

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Thì Beta reader team mà, chị gõ sai à.
  16 Tháng tư 2018
  Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 2. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Thấy trong topic giới thiệu có Read không hà -))).
  16 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Hửm, sư phụ đi xem.
  16 Tháng tư 2018
  Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 4. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Ta thấy bình thường mà, chỗ nào con chỉ rõ lại xem.
  16 Tháng tư 2018
  Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 5. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Chỗ thành viên ấy ạ.
  16 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 6. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Sư phụ :v bạn @Thanh Túc có sent cho con 105 xu. Hình như lẻ 50 xu nhỉ?
  17 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 7. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Chắc bạn ấy trừ khoảng trừ phí gửi á. Em hỏi lại xem. Quỹ chung nên em nhớ ghi chú lại, cuối tháng kết sổ chị xem.
  17 Tháng tư 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  À em nhầm, bạn ấy gửi em 105 xu chứ hông phải 150 xu -))) để em hỏi lại.
  17 Tháng tư 2018