Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Mộc Yên Vũ

 1. Chính Cung
  Chính Cung
  Chúng ta luôn gặp che trou chúng không tiêu diệt được đâu. KHÔNG TIÊU DIỆT ĐƯỢC ĐÂU. =)))
  15 Tháng tư 2018
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 2. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Dạo này t mát tính. Ahihi :*
  15 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 3. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Nhiều Mod bây h t còn không biết là ai :'v
  15 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 4. Chính Cung
  Chính Cung
  Biết t là được rồi. =))))
  15 Tháng tư 2018
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 5. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Ngoại trừ m với bà Xanh ra t ếu biết ai. Đứa nào cũng đổi tên vùn vụt + combo trẻ trâu hóng everywhere :)))
  15 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 6. Chính Cung
  Chính Cung
  M biết Mộc Lan Thảo không?
  15 Tháng tư 2018
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 7. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Hình như có :v'v
  15 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 8. Chính Cung
  Chính Cung
  Đanh Mộc ấy.
  15 Tháng tư 2018
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 9. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Quen tai thôi. Lại có biế gì à?
  15 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 10. Chính Cung
  Chính Cung
  T muốn giới thiệu đồng bọn, con bé được cái không có che trou m ơi.
  15 Tháng tư 2018
 11. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Đính chính xíu :v em che trou nha -))))).
  16 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 12. Chính Cung
  Chính Cung
  M cứ sân si thế, t đang định giới thiệu đồng bọn để có gì nương nhau mà sống nhé.
  16 Tháng tư 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 13. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Stalk cái thấy có tên t nên trèo vô -))) mà m phải gọi t là Cỏ thì chế Vũ mới biết :v.
  16 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 14. Chính Cung
  Chính Cung
  Thế thì đồng bọn cả rồi. Chúng ta cùng nhau chiến đấu với che trou nào. =))
  16 Tháng tư 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 15. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  -))) Xin đợi lệnh quàng thượng.
  16 Tháng tư 2018
  Chính Cung thích bài này.
 16. Chính Cung
  Chính Cung
  Nói hay lắm phải ban thưởng. =)))
  16 Tháng tư 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 17. Mộc Lan Thảo
  16 Tháng tư 2018