Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Genny
  Genny
  Chắc mình không làm đâu Nhi mình làm ko được đẹp
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Bạn có thể tìm ảnh
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  Hi
  15 Tháng tư 2018
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Mà thôi ai cần mình giúp chứ mk thuộc dạng lười ms bạn cũng biết.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Nhi nè bạn viết chữ lên ảnh sao mà đẹp vậy chỉ mk đi
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 8. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  mình tải ứng dụng ấy mà
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 9. Genny
  Genny
  Nhi bạn dẫn link ứng dụng cho mk đi
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 10. Vương Hàn Nguyệt Nhi
 11. Genny
  Genny
  Cảm ơn Nhi thôi Nhi tám trong hội thoại với mọi người đi, mình đi tám hội thoai với nhóm
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.