Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Boss đã trực tiếp xóa nó, thú thật lúc ta tham gia diễn đàn đây là lần đầu ta gặp trường hợp như vậy.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Em gặp 2 lần.2 lần đó là em báo cáo hết
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Thời ta tham gia các mem không có phạm nhiều sai lầm như vậy, xem ra ta cần cẩn thận hơn để không bỏ xót những bài đăng như vậy trong diễn đàn.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gia hấp tấp quá chưa xem kĩ truyện đã.....
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ta sẽ rút kinh nghiệm, mà ai biết được cái này chứ.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.