Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Hả, 10 tấm? 10 tấm gì thế Gen.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Hình á
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ở đâu, ta chèn lúc nào?
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Muội nè, chèn gần 30 cái hình mà nó cho có 10 cái.
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Nào có.
  15 Tháng tư 2018
 6. Genny
  Genny
  Có mà
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 7. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Để ta xem thử xem.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Hic tính bày món ăn trong sinh nhật Xuyên ca.
  Mà ko làm được là mọi người khỏi ăn.
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.