Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Hả, 10 tấm? 10 tấm gì thế Gen.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Hình á
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ở đâu, ta chèn lúc nào?
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Muội nè, chèn gần 30 cái hình mà nó cho có 10 cái.
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Nào có.
  15 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 6. Genny
  Genny
  Có mà
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Để ta xem thử xem.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Hic tính bày món ăn trong sinh nhật Xuyên ca.
  Mà ko làm được là mọi người khỏi ăn.
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.