Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Genny
  Genny
  Hẻm có gì còn quà nhiều lém tỷ đợi nha.
  15 Tháng tư 2018
  Vong Xuyên and Vũ Nhạ Nhi like this.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Tỷ Ọ^Ọ
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  À nhầm mà thôi cho muội gọi z luôn nha
  15 Tháng tư 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Hem cho ahiuhiu
  16 Tháng tư 2018 lúc 10:53
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Buồn hiu
  16 Tháng tư 2018 lúc 10:54
  Vong Xuyên thích bài này.
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ahihi mai sinh nhật ca roài đó!
  16 Tháng tư 2018 lúc 10:57
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Đây hứ có quà sẽ có mà.
  16 Tháng tư 2018 lúc 10:58
  Vong Xuyên thích bài này.
 8. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ha ba
  16 Tháng tư 2018 lúc 21:53
  Genny thích bài này.