Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Triệu hồi gì gia.
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:04
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Gia mới tiêu 200 mấy xu hả
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:05
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Hả, có đâu?
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:06
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  hồi nãy bị mất 200 mấy xu á
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:06
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Mà Sẵn tiện cho em 5 xu được khộng
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:07
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 6. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ta có sao?
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:07
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 7. Vũ Nhạ Nhi
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:07
 8. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Được.
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:07
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 9. Vũ Nhạ Nhi
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:08
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 10. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Mơn Gia
  15 Tháng tư 2018 lúc 16:14
  TranThienDanMacVu thích bài này.