Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Triệu hồi gì gia.
  15 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Gia mới tiêu 200 mấy xu hả
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Hả, có đâu?
  15 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  hồi nãy bị mất 200 mấy xu á
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Mà Sẵn tiện cho em 5 xu được khộng
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 6. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ta có sao?
  15 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 7. Vũ Nhạ Nhi
  15 Tháng tư 2018
 8. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Được.
  15 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 9. Vũ Nhạ Nhi
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 10. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Mơn Gia
  15 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.