Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Triệu hồi gì gia.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gia mới tiêu 200 mấy xu hả
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Hả, có đâu?
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  hồi nãy bị mất 200 mấy xu á
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mà Sẵn tiện cho em 5 xu được khộng
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 6. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ta có sao?
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
 8. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Được.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 9. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 10. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.