Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Genny
  Genny
  Cảm ơn bạn mình hơi quen quen òi.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vậy hả bạn!Vậy bạn tập từ từ nha.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  Cảm ơn bạn mà bạn tên gì thế.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mình tên Nhi xin lỗi đã rep trễ nha.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  À không sao. NHI biết làm thơ cho Vũ ca ko.?
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Cái đó khó quá Nhi không biết làm.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Đừng nói với Gen kì sao Vũ ca cho mình làm thơ phản diện nha?
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 8. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừ kì thật
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 9. Genny
  Genny
  Hazzz làm cái đó ôi mẹ cứu con.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 10. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Khó lắm luôn í
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 11. Genny
  Genny
  Thôi vắt óc coi sức mk tới đâu.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 12. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Làm thơ chung hông chứ một mình Nhi dở lắm
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 13. Genny
  Genny
  Mk cũng dở lắm với cả mình đang đặt hàng thơ của Vũ ca.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 14. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 15. Genny
  Genny
  À mà thế này đi đòi nợ nhà ông này này @Nam Giang James Dylan mình là chủ nợ của ca ấy.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 16. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Nợ gì zợ.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 17. Genny
  Genny
  À ca ấy ko nợ nầng gì, tại mình thích đi đòi nợ vậy á.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 18. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 19. Genny
  Genny
  Haha nghĩ lại thấy mình hiền sao sao.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 20. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừ Nhi cũng thấy zị
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 21. Genny
  Genny
  Thôi tóm mệt câu ổng không làm là.... (kề dao vào cổ).
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 22. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Làm với Nhi đi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 23. Genny
  Genny
  Nhi này chỉ cần một bài thơ thôi nên mình làm thì Nhi không cần làm cũng được.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 24. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 25. Genny
  Genny
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 26. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Lần sau Nhi tham gia đoán chủ đề a.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 27. Genny
  Genny
  Lần sao phải thắng rồi cho Vũ ca chết.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 28. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừ chờ đó đi
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 29. Genny
  Genny
  Mà hình như người ra đề ko được làm thơ.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 30. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừ ha vừa mới nhớ
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 31. Genny
  Genny
  Haha lăm le dao chỉ cần 3 người thắng trước bàn kế làm khó Vũ ca sau.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 32. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ừ Nhi nhất định phải đoán chủ đề đúng mới được
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 33. Genny
  Genny
  Ai thắng thì cx kệ, hành hạ Vũ ca làm mục tiêu.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 34. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Đúng vậy.Thôi Nhi đi kiểm tra mạng đây
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 35. Genny
  Genny
  Tuần sao nạp pin đầy đủ mk đi lập nhóm.
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.