Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. yenle99
  yenle99
  em đây chị
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Em khỏe không dạo này truyện của em sao rồi
  15 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.
 3. yenle99
  yenle99
  dạ do gần thi nên em chưa có thời gian để viết
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  15 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.
 5. yenle99
  yenle99
  dạ
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Đợi chị tí
  15 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Chị về rồi em nhận được xu chưa
  15 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.
 8. yenle99
  yenle99
  dạ rồi, mà chị gửi xu cho em làm gì thế?
  15 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 9. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Bí mật no bật mí
  15 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.
 10. yenle99
  yenle99
  đi mà
  16 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 11. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  16 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.
 12. yenle99
  yenle99
  đi mà a~
  18 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 13. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  19 Tháng tư 2018
  yenle99 thích bài này.