Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Mới sáng mà đã kéo bão nhà chị rồi à cô bé.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Hii đi like dạo ạ.
  15 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Sáng chủ nhật mà thức sớm thế cô bé!
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Dạ tại quen rồi ạ.
  Với cả là một tiểu thư nếu thức trễ sẽ không nên.
  15 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Muội đi ăn điểm tâm cái pp tỷ.
  15 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.