Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Bài nào cơ
  14 Tháng tư 2018
  Genny and Froissé like this.
 2. Froissé
  Froissé
  Con bé nó lỡ cho chị vào danh sách đen nê không thấy bài của chị ấy mà. ^^
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Genny like this.
 3. Genny
  Genny
  Hì hì xin lỗi tỷ.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Froissé like this.
 4. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Ôi trời °~°
  14 Tháng tư 2018
  Genny and Froissé like this.
 5. Genny
  Genny
  Thôi phụ hai người kia đi tỷ.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 thích bài này.
 6. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Mình chốt bài cho Btc rồi, còn điểm thì k can thiệp chấm giúp gen à ^^
  14 Tháng tư 2018
  Froissé and Genny like this.
 7. Genny
  Genny
  À vụ Nhiên tỷ á. Bài tỷ trước được 2đ. Bài muội ra sau 1đ.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Froissé like this.
 8. Genny
  Genny
  Mình không giúp hai người họ tới khuya quá.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 thích bài này.
 9. Froissé
  Froissé
  Ta đang soát lại.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Genny like this.
 10. Genny
  Genny
  Vâng ca muội cũng vậy.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 thích bài này.
 11. Genny
  Genny
  Trúc tỷ: 2đ
  Genny 1đ
  Trúc tỷ 3đ
  Trúc tỷ: 4đ
  Genny: 1đ
  Genny: 2đ
  Heo đập troai: 2đ
  Vũ ca: 1đ
  Vũ ca: 2đ
  Vũ ca: 3đ
  Vũ ca: 4đ
  Genny: 3đ
  Vũ ca: 5đ
  Vũ ca: 6đ
  Vũ ca: 7đ
  Vũ ca 8đ
  Vũ ca: 9đ
  Thu tỷ: 1đ
  Heo đập troai: 7đ
  Vũ ca: 10đ
  Vũ ca: 11đ
  Vũ ca: 12đ
  Heo đập troai: 10đ
  Trúc tỷ: 7đ
  Genny: 4đ
  Trúc tỷ: 8đ
  Vũ ca: 7đ

  Đây bản điểm.
  14 Tháng tư 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.