Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Genny
  Genny
  Tối ấm Y.
  Cảm ơn Y nhoa.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Chu Tử Y like this.
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Mừng Gen lấy lại được nick.
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Genny like this.
 3. Genny
  Genny
  Cảm ơn Y hic.
  Thơ mình là con vẹt ko biết nhiêu điểm đây?
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Chu Tử Y like this.
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Y chưa đọc. Tâm trạng lúc này không được ổn định, cậu thông cảm.-.-
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Genny like this.
 5. Genny
  Genny
  À ko sao mà thơ nó dở lắm Y thông cảm (tại làm 1p 30s).
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Chu Tử Y like this.
 6. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Uhm, không sao. Chơi, học hỏi là chính thôi cậu:)
  14 Tháng tư 2018
  trucxinh0505 and Genny like this.
 7. Genny
  Genny
  Đúng á thắng gì không quan trọng mà thi xong làm thơ nâng tay nghè à.
  14 Tháng tư 2018
  Chu Tử Y and trucxinh0505 like this.
 8. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Tay nghề cũng khá hơn.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 9. Genny
  Genny
  Nhưng thấy nó vẫn y như thường à.
  15 Tháng tư 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 10. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Lúc đầu đương nhiên sẽ không thể thấy kết quả rõ rệt được. Quá trình nâng cao trình độ, cần phải đòi hỏi thời gian.
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 11. Genny
  Genny
  Hazz cố lên vì tương lai tươi sáng.
  15 Tháng tư 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 12. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Cậu sẽ thành công! nếu kiên trì:)
  15 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 13. Genny
  Genny
  15 Tháng tư 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 14. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Ờ mình không ai cả. Chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ thôi:)
  15 Tháng tư 2018
 15. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  @Genny V.V
  Bạn có tính tham gia bang hội lần trước mình nói không? Đăng kí đê>.<
  15 Tháng tư 2018