Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jmmy

 1. Phù Dung
  Phù Dung
  Truyện nào vậy bạn?
  12 Tháng tư 2018
  Nhược Nhu Nhi and jmmy like this.
 2. jmmy
  jmmy
  phong tình đằng sau mưa
  12 Tháng tư 2018
  Phù Dung thích bài này.
 3. jmmy
  jmmy
  truyện trái đắng bạn chưa ra chạp mới mà
  12 Tháng tư 2018
  Phù Dung thích bài này.
 4. Phù Dung
  Phù Dung
  À ha. Mà bạn thích ai z, cô hay là nó.
  12 Tháng tư 2018
  Nhược Nhu Nhi and jmmy like this.
 5. jmmy
  jmmy
  nó, cô thì yếu đuối quá trời.
  12 Tháng tư 2018
  Phù Dung thích bài này.
 6. Phù Dung
  Phù Dung
  Hì, mk cx thấy z.
  12 Tháng tư 2018
  Nhược Nhu Nhi and jmmy like this.
 7. jmmy
  jmmy
  13 Tháng tư 2018
  Phù Dung thích bài này.