Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diva Điệp Tử

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Đi ẩn tu ngoại thế. Hì hì. nàng thi xong chưa xã xã
  12 Tháng tư 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 2. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Nô nồ chưa thi
  12 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Thế bao giờ thi vậy xã. :))
  12 Tháng tư 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 4. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Sau 30 tháng tư. Chòi má mai thứ sáu ngày 13 @.@
  12 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, cũng bình thường mà xã xã. Có sao đâu. ^^
  12 Tháng tư 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 6. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ọ.Ọ sáng ra vô duyên bị ăn chửi
  13 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Sao vậy xã xã, ai chửi nàng. Ai dám. @@
  13 Tháng tư 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 8. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Bà Na chớ ai vô đây nữa hụ hụ
  13 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Sap vậy, sao vậy xã. @@
  13 Tháng tư 2018
 10. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Thôi kệ, mầm biếng nói lại qá trình gây án ^.^
  13 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 11. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, xã mầm biếng ghê đó nha. :))
  13 Tháng tư 2018