Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Dạ gì ạ
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Flute like this.
 2. Flute
  Flute
  Sorry, mình vô lộn nhà. @@
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Không gì
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Flute like this.
 4. Flute
  Flute
  Tối hảo nhé.
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Liễu cx vậy nha
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Flute like this.