Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Flute like this.
 2. Flute
  Flute
  Sorry, mình vô lộn nhà. @@
  10 Tháng tư 2018
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Flute like this.
 4. Flute
  Flute
  Tối hảo nhé.
  10 Tháng tư 2018
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Liễu cx vậy nha
  10 Tháng tư 2018
  Genny and Flute like this.