Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Dạ gì ạ
  10 Tháng tư 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Sorry, mình vô lộn nhà. @@
  10 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Không gì
  10 Tháng tư 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tối hảo nhé.
  10 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Liễu cx vậy nha
  10 Tháng tư 2018
  Đồng Dao thích bài này.