Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca lên dạo xong lặn mà. Sozy, sozy. Có lỗi quá,
  8 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Đền bù đuy!
  8 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Hửm? Chỉ là đi dạo thôi mà. Đền bù gì chớ+-=
  8 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  Không biết, không biết thứ ba tuần sinh nhật đệ ca phải đền bù cho đệ... ít nhất 15 tấm boy anime ngầu a.
  9 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ầy... Đền bù dễ vậy. Ha ha
  9 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 6. Bạch Long
  Bạch Long
  Không dễ đâu nha, còn xem đệ có ưa nữa không đó muahaha.
  9 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  không ưa thì kệ đệ. Ca có quan tâm đâu. Muahaha
  9 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 8. Bạch Long
  Bạch Long
  /Đạp đạp/ Vậy mà gọi là đền bù hả?
  9 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ủa chứ ca có nói ca phải đền đâu chớ. Muahaha
  9 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 10. Bạch Long
  Bạch Long
  =_= Ta hờn... ta đi zìa... kiếm pháo nổ banh nhà ca ra!
  10 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 11. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Muahaha. Thoải mái, thoải mái.
  10 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 12. Bạch Long
  10 Tháng tư 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 13. Tử Linh Phong
  10 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.