Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Lan Thảo

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Muốn gì nào?
  7 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hãy em làm biếng quá :v mấy tuần nay chẳng làm gì cả -))) chệ hãy yêu thương em.
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Vòng vo rồi lại gài chị à! Muốn gì nói đi!
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 4. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hãy em định làm biếng dài dài :v.
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 5. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  ??? Cô thử đọc xem câu cô nói có nghĩa không rồi nc với chị!
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 6. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hãy là em muốn xin nghỉ phép :v đến hết thứ 4 tuần sau.
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 7. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lý do ôn bài thì chị miễn cho cô đến cuối tuần, còn lười thì... viết bản kiểm điểm ngay và luôn đi em!
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Không ôn bài :v em tập kịch chuẩn bị đi diễn -)))).
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 9. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  =)) Đùa thôi, em có việc thì cứ đi đi, khi nào xong rồi thì quay lại.
  Em còn biết diễn nữa cơ à?
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 10. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Em chị mà, gì chả biết -))).
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 11. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Giỏi vậy! Vậy biết đánh đàn hơm hôm nào đánh chị nghe, chị thích nghe đàn. :v
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 12. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Biết đánh nhưng đánh hông hay lắm -))).
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 13. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  =))) Hôm nào đánh chị nghe xem. Không biết đánh nhưng nghe thì chị vẫn nghe được. :v
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 14. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Chị có nick face hông?
  8 Tháng tư 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 15. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Có, nhưng mà hem cho... :v
  8 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.