Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Tối an lành.
  7 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gia ơi có thích video kinh dị hông
  7 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Có, ngày nào chẳng xem, sao thế, bộ Nhi có bộ nào muốn ta xem thử sao?
  7 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gia qua bên chổ em coi trạng thái đi rồi biết
  7 Tháng tư 2018
  Dã Uyên thích bài này.