Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Tối an lành.
  7 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Gia ơi có thích video kinh dị hông
  7 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Có, ngày nào chẳng xem, sao thế, bộ Nhi có bộ nào muốn ta xem thử sao?
  7 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Gia qua bên chổ em coi trạng thái đi rồi biết
  7 Tháng tư 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.