Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ai thích bình luận
  7 Tháng tư 2018
  Phỉ Lệ and Dã Uyên like this.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Được 3 người thik video kinh dị òi còn ai nữa hông
  7 Tháng tư 2018
  Phỉ Lệ thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  :"> Cho một vé đi bấy bì à!
  8 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  8 Tháng tư 2018
  Bạch Long thích bài này.
 5. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Cho mình nữa:")
  11 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.