Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi TranThienDanMacVu

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Cái này là gì vậy Gia
  6 Tháng tư 2018
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 2. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ta đang cầu người góp ý truyện mới tái sửa chữa của ta.
  6 Tháng tư 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Để em cho.
  6 Tháng tư 2018
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Mà sao em thấy truyện của anh có vài bài không có chữ gì hết vậy Gia?
  6 Tháng tư 2018
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đó là đã xoá mà chưa đăng chương mới kịp, ta tính sẽ bổ sung sau ha ha.
  6 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 6. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  À Há.
  6 Tháng tư 2018
  Genny and TranThienDanMacVu like this.