Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Cái này là gì vậy Gia
  6 Tháng tư 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ta đang cầu người góp ý truyện mới tái sửa chữa của ta.
  6 Tháng tư 2018
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  6 Tháng tư 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mà sao em thấy truyện của anh có vài bài không có chữ gì hết vậy Gia?
  6 Tháng tư 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Đó là đã xoá mà chưa đăng chương mới kịp, ta tính sẽ bổ sung sau ha ha.
  6 Tháng tư 2018
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  6 Tháng tư 2018
  Genny and Dã Uyên like this.