Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trinh Nguyễn

 1. Thương nana
  Thương nana
  . Hello
  6 Tháng tư 2018
 2. Trinh Nguyễn
  Trinh Nguyễn
  Mình là Trinh,16
  6 Tháng tư 2018
 3. Thương nana
  Thương nana
  . Gọi là Na 14t xưng hô sao nhỉ gọi trinh là tỉ nhé
  6 Tháng tư 2018
 4. Trinh Nguyễn
  6 Tháng tư 2018
 5. Thương nana
  6 Tháng tư 2018
  Trinh Nguyễn thích bài này.
 6. Trinh Nguyễn
  6 Tháng tư 2018
 7. Thương nana
  Thương nana
  . Tỉ có thể đăng kí vào hội đây. Nhớ viết ha chữ đầu và kết thúc bằng dấu chấm nha
  6 Tháng tư 2018
 8. Trinh Nguyễn
  Trinh Nguyễn
  hiểu chết liền
  6 Tháng tư 2018
 9. Thương nana
  Thương nana
  Viết hoa chữ cái đầu và kết thúc bằng dấu chấm.
  6 Tháng tư 2018
 10. Trinh Nguyễn
  6 Tháng tư 2018
 11. Thương nana
  Thương nana
  Viết hoa đy.
  6 Tháng tư 2018
 12. Trinh Nguyễn
  Trinh Nguyễn
  Viết hoa chi dãy
  6 Tháng tư 2018
 13. Thương nana
  Thương nana
  . Đọc nội quy chưa
  6 Tháng tư 2018
 14. Trinh Nguyễn
  6 Tháng tư 2018
 15. Thương nana
  Thương nana
  . Nói chuyện với bạn mà mk điên r nha đọc giùm đi
  6 Tháng tư 2018
 16. Trinh Nguyễn
  6 Tháng tư 2018
 17. Thương nana
  Thương nana
  . Tốt
  6 Tháng tư 2018