Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Tạ Trường Thành
  4 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Anh tên gì mấy tuổi ạ
  4 Tháng tư 2018
 3. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Tên như trên đó. 22t
  4 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  À há em tên Nhi 15 tuổi
  5 Tháng tư 2018
 5. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Mới 15 thôi hả
  5 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  5 Tháng tư 2018
 7. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Đã viết truyện nhiều chưa
  5 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 8. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Em chưa từng viết truyện a
  5 Tháng tư 2018
 9. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Ơ, tưởng vào đây ai cũng viết thử rồi
  5 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 10. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  5 Tháng tư 2018
 11. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Vậy làm đến chức gì r
  5 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.