Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Genny
  Genny
  Hoa hồng nhung
  4 Tháng tư 2018
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Sai rồi Gen ơi
  4 Tháng tư 2018
  Genny and Hurricane Katrina like this.
 3. Hurricane Katrina
  Hurricane Katrina
  Hoa ngũ sắc
  4 Tháng tư 2018
 4. Genny
  Genny
  Cấm tú cầu
  4 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Mẫu đơn
  Hải đường
  Hoa đồng tiền
  Đỗ Quyên
  Thược dược
  4 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  5 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Thua
  5 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 8. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gen đã chính thức bị loại
  5 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 9. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Gen ơi vô hộp thoại đi
  5 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 10. Genny
  Genny
  Uk hik
  5 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.