Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  4 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Qua nhà Mk giải câu đố đi
  4 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  4 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  He
  4 Tháng tư 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.