Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huyền băng nhi

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Rồi quên ta luôn nhỉ!
  6 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Làm Sao quên được chớ \^Δ^/
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Bạch Long like this.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Có thiệt không đó?
  7 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Thiệt mà (cũng... Không hẳn...) :#)
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Bạch Long like this.
 5. Bạch Long
  7 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 6. Huyền băng nhi
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Bạch Long like this.