Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mỗ Thiết

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Rồi quên ta luôn nhỉ!
  6 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 2. Mỗ Thiết
  Mỗ Thiết
  Làm Sao quên được chớ \^Δ^/
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Bạch Long like this.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Có thiệt không đó?
  7 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 4. Mỗ Thiết
  Mỗ Thiết
  Thiệt mà (cũng... Không hẳn...) :#)
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Bạch Long like this.
 5. Bạch Long
  7 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 6. Mỗ Thiết
  Mỗ Thiết
  •...^
  7 Tháng tư 2018
  Genny and Bạch Long like this.