Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun Kute

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  À há.Tên giề ?
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Kun Kute like this.
 2. Kun Kute
  Kun Kute
  Tên hiền, mà gọi kun đi nhá!
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ok mà kun này bạn sống ở đâu vậy
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Kun Kute like this.
 4. Kun Kute
  Kun Kute
  Ninh bình nhé.
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Vậy à thôi tối nói chuyện mình đang có chuyện cần làm
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Kun Kute like this.
 6. Kun Kute
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 7. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ừ bai tối gặp
  3 Tháng tư 2018
  Genny and Kun Kute like this.