Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Nhiên đại gia mà cần ám nuôi seo •3•
  3 Tháng tư 2018
  Đồng Dao and Phù Dung like this.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ta phải nuôi ma, nuôi con, nuôi Yuu nữa.
  3 Tháng tư 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ám phải nuôi ma, nuôi ck, nuôi con
  3 Tháng tư 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Éc, đùa thoi.
  3 Tháng tư 2018
 5. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Hô hô tỷ nuôi ám đi
  3 Tháng tư 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ám lấy ck làm gì?
  3 Tháng tư 2018
 7. Diva Điệp Tử
  3 Tháng tư 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 8. Đồng Dao
  4 Tháng tư 2018