Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tầm Ngọc

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Làm chứ, em làm với chế không
  1 Tháng tư 2018
  Tầm Ngọc thích bài này.
 2. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Cũng được.
  1 Tháng tư 2018
 3. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Em làm bìa trước, chế edit chương 1 trước đê. Mà chế khoan đăng lên org nhé, dễ bị cop lắm.
  1 Tháng tư 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 4. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Edit vài chương trước, rồi gửi qua hộp thư cho org cho em. Rồi cả hai vừa beta vừa mò edit.
  1 Tháng tư 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.