Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tạ Linh San

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Vẫn gọi là ma ám thoi
  30 Tháng ba 2018
  Tạ Linh San thích bài này.
 2. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Ma nghe ngắn gọn hơn
  31 Tháng ba 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Bình thường m.n vẫn hay gọi mụi là ám mà
  31 Tháng ba 2018
  Tạ Linh San thích bài này.
 4. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Cơ mà ta thích Ma hơn<3
  1 Tháng tư 2018
 5. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Tỷ gọi như thế nào cx đc mà
  1 Tháng tư 2018
  Tạ Linh San thích bài này.
 6. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  :3 vạy gọi ta là San tỷ đê
  1 Tháng tư 2018