Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ta ngủ mới dậy .-.
  28 Tháng ba 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Tỷ đúng là thích ngủ nướng mà.
  28 Tháng ba 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Hi hi hồi tối 12h mới ngủ mà
  28 Tháng ba 2018
  Bạch Kính and Vũ Nhạ Nhi like this.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ngủ trễ vậy.
  28 Tháng ba 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 5. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Bình thường thì 11h ta mới ngủ
  28 Tháng ba 2018
  Bạch Kính and Vũ Nhạ Nhi like this.