Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ta ngủ mới dậy .-.
  28 Tháng ba 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Tỷ đúng là thích ngủ nướng mà.
  28 Tháng ba 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Hi hi hồi tối 12h mới ngủ mà
  28 Tháng ba 2018
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ngủ trễ vậy.
  28 Tháng ba 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 5. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Bình thường thì 11h ta mới ngủ
  28 Tháng ba 2018