Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyên vĩ thu thu

 1. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  27 Tháng ba 2018
 2. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Nuôi nổi hông??? >_<
  27 Tháng ba 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 3. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Tất nhiên... ^^
  27 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 4. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Vậy Zu nhận tiểu Nguyệt làm cô cô .... /Bái lạy/ >_<
  27 Tháng ba 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 5. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Chào con! =]]]]]
  27 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 6. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Vâng cô cô... Thúc thúc con đâu??? ^_^
  27 Tháng ba 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 7. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  À ta nhầm ta là thúc thúc. ^3^
  27 Tháng ba 2018
 8. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Vậy cô cô đâu??
  28 Tháng ba 2018
 9. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Ta đang tìm. =]]]]]]
  29 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 10. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Gán lên !!!
  29 Tháng ba 2018