Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Trần Giang

 1. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Em đây.
  26 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 2. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  face em sao à, tưởng ơ chị rồi.
  26 Tháng ba 2018
 3. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Nó bị thằng em chiếm,không có thời gian lên kiểm tra. Chế tìm được raw chưa? Có gì gửi truyện và tác giả qua hộp thư. Để em tìm thử.
  26 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 4. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  chưa, chế tìm bộ đó lâu rồi, nhờ mấy người rồi mà vẫn không thấy. truyện tâm linh cứu lại ( gương vỡ lại lành) - trang vũ hàn
  26 Tháng ba 2018
 5. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Tìm hoài mà không... >< Chế thử hỏi conver bên tangthuvien đi. Mà chế tính kiếm raw để edit à?
  26 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 6. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Tàng thư viện bị mất nick, không lập được, định edit
  26 Tháng ba 2018
 7. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Chế qua nhóm, edit bằng conver được không? Để em dò lại trên mạng thử xem sao.
  27 Tháng ba 2018
 8. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  bảm conver có mấy câu khó hiểu lắm
  27 Tháng ba 2018
 9. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Chỉ biết nhờ conver kiếm raw giúp thôi. Ca nhà chế edit bằng conver siêu mượt, làm nhiều rồi quen thôi
  27 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 10. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  không để chế hỏi ca thử, muốn dịch bộ đó mà khó quá, với có cần xin phép người convert không nhỉ?
  27 Tháng ba 2018
 11. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Chế thử xin đi, em thấy đa số không xin, bởi người conver có khi lặn mất tăm, cứ lấy edit đại. Em thấy bộ đó cũng hay, chế edit thử đi.
  27 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 12. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  chế không liên hệ được, mà em có nick bên đó không, chế không lập nick được. bộ đó khóc cạn dòng luôn
  27 Tháng ba 2018
 13. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Em không chơi bên đó, mà bộ đó conver từ 2012... lâu lắm luôn rồi mà vẫn chưa ai edit.
  27 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang and Froissé like this.
 14. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Ngược nhỉ, chế qua quán thỏ edit đê.^^
  27 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang and Froissé like this.
 15. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Có thỏ với ca beta cho.
  27 Tháng ba 2018
  Lạc Trần Giang and Froissé like this.