Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cửu Vi Tuyết Nguyệt

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  28 Tháng ba 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 2. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Con cho bà làm bà cố. =]]]]
  29 Tháng ba 2018
 3. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Hơ hơ hơ, chúc ma lên chức mới nhé!
  29 Tháng ba 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  1 Tháng tư 2018
 5. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Bà già. =)))
  2 Tháng tư 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 6. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  =-= con bấthiếu
  5 Tháng tư 2018
 7. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con ngoan mừ.
  6 Tháng tư 2018
 8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  =_= chắc ngoan
  7 Tháng tư 2018
 9. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Chắc luôn.
  7 Tháng tư 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 10. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  7 Tháng tư 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 11. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  thấy mama soái hông nà
  7 Tháng tư 2018
 12. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Thấy con quyến rũ không ma?
  7 Tháng tư 2018
 13. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  ờ... quyến rũ
  8 Tháng tư 2018
 14. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Bà soái.
  Ma quyến rũ.
  =} Con vừa soái vừa... quyến rũ. =]]]]
  8 Tháng tư 2018
 15. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ở đâu ra cái kiểu gen lai bà ngoại vậy?? -.-
  8 Tháng tư 2018
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt thích bài này.
 16. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  8 Tháng tư 2018
 17. Đồng Dao
  Đồng Dao
  "-))) Không tin nổi.
  8 Tháng tư 2018
 18. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  UwU Di truyền từ đời bà cố con cũng được á chớ!
  8 Tháng tư 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.