Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Cho xu người ta hết rồi.
  26 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Hazz nghèo quá ai biểu rao xu lố qua chi
  26 Tháng ba 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ...
  26 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Bang hội của ca chẳng phải ca nói mỗi tháng phát xu tùy theo điểm cá nhân
  26 Tháng ba 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Đâu có, chỉ có ba người có nhiều điểm cống hiến nhất thoi.
  26 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  26 Tháng ba 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 7. Dã Uyên
  Dã Uyên
  À, Gen à lần này không có Uyển Vi.
  26 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Oái chắc nhớ nhầm đợt trước, xíu vô cập nhật lại thông tin
  26 Tháng ba 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 9. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Nói thật, lần này ta chắc chắn phải vác xác đi kiếm xu rồi.
  26 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 10. Genny
  Genny
  Hazz đại gia cho lắm vào
  26 Tháng ba 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 11. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Đại gia thích khoe khoang ha ha ha.
  26 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 12. Genny
  Genny
  Thôi ca đi kiếm xu đi muôi rảnh cũng sẽ cố ko lười.đê đi kiếm, hè tổ chức game
  26 Tháng ba 2018
  Dã Uyên thích bài này.