Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diva Điệp Tử

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Khả ái á em mông nghĩ zậy âu (lót dép hóng gió).
  25 Tháng ba 2018
  Lord and Diva Điệp Tử like this.
 2. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ta là đang nói ngược đấy. Mẫn cảm vs e màu hường
  25 Tháng ba 2018
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  zị hẻm."Xôi lĩn" tỷ nhìu nhoa
  25 Tháng ba 2018
  Lord and Diva Điệp Tử like this.
 4. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ây, em màu hường xinh tươi ko thuộc về tỷ. Tỷ vs nó ko thuộc về nhau
  25 Tháng ba 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Em nghĩ tỷ hợp với nâu hoặc xám.
  25 Tháng ba 2018
 6. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Yes yes e thật hỉu tỷ
  25 Tháng ba 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  25 Tháng ba 2018