Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Genny
  Genny
  Muội vào Nguyệt tộc đi, có chuyện rồi
  24 Tháng ba 2018
 2. yenle99
  yenle99
  Chuyện gì vậy tỷ
  24 Tháng ba 2018
 3. Genny
  Genny
  Giờ khóa tạm nhà đi muội
  25 Tháng ba 2018
 4. Genny
  Genny
  Hôm qua tắt thông báo nên không thấy gì, đi tránh bão
  25 Tháng ba 2018
 5. yenle99
  yenle99
  muội không hiểu lắm
  25 Tháng ba 2018
 6. Genny
  Genny
  À cũng không có gì khóa nhà đi muội
  25 Tháng ba 2018
 7. Genny
  Genny
  Về sao sẽ hiểu hay muội đọc tin nhắn trong Nguyệt tộc sẽ rõ
  25 Tháng ba 2018